Tietosuojaseloste työhakemuksista

Käsittelemme hakijatietojamme henkilötietolain tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Päiväys: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä on TALVEA Oy, (2639415-9)
Osoite: Pakkahuoneenkatu 12 B 19
90100 Oulu

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Marko Paasovaara

3. Rekisterin nimi: TALVEA yhtiöiden työnhakijatietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: TALVEA yhtiöihin työhön rekrytointi.

5. Rekisterin tietolähteet: Tietoja kerätään TALVEA:n kotisivuilla sijaitsevalla rekrytointilomakkeella.

6. Rekisterin tietosisältö:

  • Henkilön yhteystiedot
  • Syntymäaika
  • Koulutus- ja työkokemustausta
  • Kielitaito, tietotekninen osaaminen, sekä erityisosaaminen
  • Työtehtävätoiveet ja käytettävyys työtehtävissä
  • Mahdollisina liitetiedostoina vapaamuotoinen hakemus, cv ja kuva

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta rekrytoivan tahon ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

8. Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään suojatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.

9. Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus: Hakija voi halutessaan tarkastaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa tietoa lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitjälle. Hakijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

10. Työnhakijan tiedot säilytetään TALVEA:n rekrytointirekisterissä maksimissaan 12 kuukauden ajan tietojenjättöpäivästä.