Palvelemme asiantuntevasti

Asiantuntijamme ovat olleet kuntakonsernikysymysten näköala- ja ratkaisuntekemispaikoilla. Monipuolinen kokemuksemme ulottuu kuntaliitoksista  ja kiinteistöjärjestelyistä sairaanhoitopiirien, ammattikorkeakoulujen ja taloudellisen toiminnan yhtiöittämisiin.

Neuvontapalvelut

Autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa. Löydämme selkeitä ratkaisuja organisaatioiden muutostilanteisiin ja yhä niukempiin julkisen sektorin resursseihin. Tarjoamme terävän toimialanäkökulman ja huolella perusteltuja ratkaisuja.

Neuvontapalvelut kattavat mm:

 • Yhtiöittäminen
 • Toimintojen ja palveluiden uudelleen järjestäminen ja vaihtoehtoisten toimintamallien analysointi
 • Erilaisten omistusjärjestelyiden toteuttaminen
 • Toimintojen ja palveluiden taloudelliset selvitykset ja laskelmat

Kysy lisää

Lakipalvelut

Tarjoamme julkishallinnon asiakkaillemme laadukkaat lakipalvelut päivittäisestä sopimus- ja yhtiöoikeudellisesta neuvonnasta vaativiin palvelukokonaisuuksien yhtiöittämisiin ja kiinteistöjärjestelyihin.

Toimimme julkishallinnon asiakkaidemme tukena esimerkiksi kunnan omistamien yhtiöiden päätöksenteossa ja yhtiöiden hallinnon järjestämisessä.

Lakipalvelumme julkishallinnon toimijoille mm:

 • Kuntaliitoksissa avustaminen
 • Yhtiöittämiset ja konsernijärjestelyt
 • Yhtiöoikeudellinen neuvonta
 • Laki- ja sopimustuki
 • Hallintotyöskentelyssä avustaminen
 • Kiinteistöjärjestelyt

Kysy lisää

Veropalvelut

Kuntakonsernin kokonaisverotuksen syvällinen hallinta on ydinosaamisaluettamme.

Keskeisiä veropalveluitamme:

 • Yhtiöittämiset
 • Siirtyvien erien käypien arvojen arviointi, hankintamenojen arviointi
 • Omistus- ja rakennejärjestelyt
 • Verokartoitus mm. konsernikorot, konserniavustus
 • Päivittäisten verokysymysten tuki
 • Kiinteistöjärjestelyjen varainsiirtoverotus

Kysy lisää

Tilintarkastuspalvelut

Tilintarkastuksessa keskitymme organisaation eri toimintojen keskeisten riskien ymmärtämiseen ja taloudellisen tilanteen varmentamiseen.  Meillä on kattavaa osaamista ja kokemusta useista julkisyhteisöistä, kuten kunnista, kuntayhtymistä ja seurakunnista. Kuntakonsernien ja konserniyhtiöiden tilintarkastamiset ovat ydinosaamistamme. Tilintarkastajina toimimme joustavasti ja tavoitteenamme on aina tuottaa arvokasta informaatiota organisaation keskeisistä riskeistä ja taloudellisesta tilanteesta organisaation johdon päätöksenteon tueksi.

Tilintarkastus- ja muihin varmennuspalveluihin kuuluvat:

 • Lakisääteinen tilintarkastus
 • ICT -tarkastus
 • Hanketarkastus
 • Erilaiset tilintarkastajan lausunnot

Kysy lisää