Marko Paasovaara

Marko Paasovaara

JHT, KHT, KTM

Markolla on laaja kokemus kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja valtionomisteisten yhtiöiden tilintarkastajana, keskustelukumppanina ja neuvonantajana yli kymmenen vuoden ajalta. Vapaa-aika kuluu perheen ja kaikenlaisen ulkoliikunnan parissa. Haaveena on juosta New York City Marathon.

+358 40 5885 032
marko.paasovaara@talvea.fi

Susanna Piltonen

Susanna Piltonen

JHT, HT, CISA, KTM, FT

Susannalla on laaja kokemus kontrollilähtöisestä tarkastamisesta ja organisaation toimintaprosesseihin liittyvien tietojärjestelmä-kontrollien riittävyyden arvioinnista sekä suurten tietoaineistojen data-analyyseistä. Susanna on työskennellyt aiemmin tilintarkastuksen ja IT-tarkastuksen parissa kansainvälisessä tilintarkastusyhteisössä. Työtehtäviin kuului erikokoisten yhtiöiden lisäksi kaupunkien, kuntien, koulutuskuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ja liikelaitoskuntayhtymien IT-tarkastus ja lakisääteinen tilintarkastus. Aiempi työhistoria on tutkimus- ja opetustehtävistä Oulun yliopistossa. Susannan vapaa-aika kuluu perheen parissa, ulkoillessa ja kuntoillessa.

+358 50 300 7011
susanna.piltonen@talvea.fi

Petteri Ruotoistenmäki

Petteri Ruotoistenmäki

OTK, Verolakimies

Petteri on avustanut kymmenissä kuntakonsernijärjestelyissä kuntaliitoksista teatterien, sairaanhoitopiirien ja opetustoimintojen yhtiöittämisiin. Tyypilliset verokysymykset ovat liittyneet kiinteistöjen siirtämiseen ja varainsiirtoveroon, nykyisin yhä enemmän korkovähennysoikeuteen ja yhtiöittämisessä siirtyvän toiminnan käypiin arvoihin. Vapaa-aikana Petteri rentoutuu lenkkeilemällä, purjehtien ja verosäännöksiä lukien.

Timo Nuutinen

Timo Nuutinen

JHT, HT, KTM

Timo on työskennellyt julkissektorilla ja suuressa tilintarkastusyhteisössä kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja valtio-omisteisten yhtiöiden tilintarkastus- ja verotustehtävissä. Timolla on kokemusta tarkastuslautakuntien sihteeri- ja esittelijätehtävistä. Vapaa-aikana Timo harrastaa kuntoliikuntaa ja moottoripyöräilyä.

+358 40 129 6162
timo.nuutinen@talvea.fi