17/9/2016

Kuntamarkkinoiden tietoisku: Kielletty valtiontuki

Oheisesta linkistä löydät TALVEAn 14.9.2016 Kuntamarkkinoilla salissa A 3.1 pitämän tietoiskun Kielletty valtiontuki

Kielletyssä valtiontuessa on kysymys esim. kunnan muodossa tai toisessa myöntämästä valikoivaksi katsotusta yritystuesta, joka uhkaa vääristää kilpailua toimialalla, jolla käydään EU-jäsenten välistä kauppaa. Annettu tuki voidaan velvoittaa perimään takaisin 10 vuoden ajalta. Oikeuskäytännössä on kumottu kuntien tekemiä päätöksiä, joiden pohjaksi ei ole tehty selvitystä siitä, voiko päätetty toimi muodostaa kiellettyä valtiontukea. Lainsäädännöllä on luotu valtiolle mahdollisuus ja velvollisuus 1.7.2016 alkaen ennakkoarviointimenettelyyn yritystukineuvottelukunnassa, tätä mahdollisuutta ei ole vielä kunnilla.

TALVEA avustaa kuntia selvitysten ja ilmoitusten laatimisessa.

« Ajankohtaista (JuPa)