12/3/2019

Kunnan antaman pääomalainan konvertointi omaksi pääomaksi voi olla valtiontukea: Hämeenlinnan hallinto-oikeus 19.2.2019

HämHaO:n tapauksessa kunnanhallitus teki päätöksen nimetä edustaja KSV Oy:n osakkeenomistajien kokoukseen, joka tuolla olisi osallistunut päätöksentekoon KSV Oy:n kunnalta saaman pääomalainan konvertoinnista sijoitetuksi omaksi pääomaksi. KSV Oy ei ollut yksinomaan tuon kunnan päätösvallan alla, vaan oli useamman kunnan omistama, mutta kunnan päätös sisälsi kuitenkin lopullisen kannanoton siitä, miten kunta käyttää sille osakkeenomistajana kuuluvia oikeuksia. HaO katsoi KSV Oy:n varojen olevan julkisessa määräysvallassa siten, että mahdollinen tuki katsotaan myönnetyn valtion varoista. Kunnanhallituksen ei katsottu päätöstä tehdessään selvittäneen valtiontukiasiaa kuntalain edellyttämällä tavalla ja kunnanhallituksen päätös kumottiin virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

Asiallisesti kyse on samantyyppisestä asiasta kuin tapauksessa KHO 2015:126 (mm. osakaslaina konvertoitiin opoksi): https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/20... Tapauksessa KHO 2015:180 kävi samoin kunnan tekemässä osakemerkinnässä: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/20....

Petteri Ruotoistenmäki

Asiasanat: valtiontuki

« Ajankohtaista (JuPa)