Ajankohtaista

KHO on 17.12.2015 antanut päätöksen, jonka mukaan kunnan olisi pääomasijoitusta tytäryhtiöönsä tehdessään pitänyt arvioida, voiko sijoitus muodostaa kiellettyä valtiontukea:
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1450263167056.html

Ennakkopäätöksen KHO 1.9.2015 mukaan lainan muuntamisessa olisi pitänyt tutkia, voiko toimi muodostaa kiellettyä valtiontukea:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2015/201502290

Viitatuissa tapauksissa kunnanhallituksen päätökset kumottiin, kun päätöstä tehtäessä laadittuihin asiakirjoihin ei sisältynyt arviota siitä, mikä on sijoittajan odotusarvo sijoituksestaan saamalle tuotolle (markkinasijoittajaperiaate) ja voiko tilanteessa muodostua kiellettyä valtiontukea. Voimme olettaa, että valitusherkkyys kunnan päätöksistä saattaa kasvaa näiden päätösten julkaisemisen myötä ja samalla lisääntyy tarve tehdä selvityksiä ja käyttää ennakkoilmoitusmenettelyä komissiolle.