Ajankohtaista

Luonnollisen henkilön tekemät mm. kapitalisaatiosopimukset ja hankkimat joukkovelkakirjalainat, johdannaiset, julkisesti noteeratun ja noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeet, rahasto-osuudet ja asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeet sekä muut mahdolliset sijoitukset tuottavat esim. luovutusvoittoa, korkoa ja muuta pääomatuloa, joiden kohdalla hankintameno-olettaman, tappioiden, menetysten, arvonalennusten ja tulonhankkimiskorkojen vähennysoikeudet poikkeavat suuresti toisistaan.

Sijoitusten kokonaiskartoituksessa voidaan arvioida mm.,

-mikä on sijoitusten vuosituotto ja toimintaan sitoutuneiden/sidottavien varojen määrä ja voisiko esim. osakeyhtiö toimia tällä perusteella edullisempana sijoitusalustana, yhtiön ja osakkaan kokonaisverotus huomioiden;

-pääseekö sijoittaja luonnollisena henkilönä käytännössä hyödyntämään hankintameno-olettamia luovutuksena käsiteltävissä tilanteissa ja tarvitaanko oikeutta vähentää luovutustappioita suoraan muusta pääomatulosta vs. luovutusvoitoista ja olisiko osakeyhtiö tällä perusteella yhtä hyvä tai parempi sijoitusalusta;

-onko tiedossa vähennyskelvottomia tappioita tai arvonalennuksia/menetyksiä ja onko tämän suhteen voitettavissa jotain myös tulolähdesuunnittelussa;

-mikä on tämän hetkinen tulolähdejako ja voidaanko siihen vaikuttaa ja mitä toimia siihen tarvitaan, onko verotus oikein toimitettu;

-joko luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan nettovarojen perusteella koko elinkeinotulo olisi joka tapauksessa pääomatuloa, vaikka sijoituksia kohdeltaisiin luovutusvoittotilanteessa elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuutena käyttöomaisuuden asemesta;

-onko toimintamallilla merkitystä suhteessa perhevarallisuussuunnitteluun, kuten sukupolvenvaihdokseen ja sen verohuojennuksiin;

-miten mahdollinen sijoitusalustan vaihto on tehtävä, kun halutaan välttää heti tuloutuvia veroja ja ylimääräistä varainsiirtoverokustannusta.

Tervetuloa palaveriin, niin katsotaan onko jotain missä voimme auttaa tuottamaan säästöä!

Petteri Ruotoistenmäki, verolakimies