Ajankohtaista

Käytännössä lakimuutos (tuli voimaan 1.1.2014) tarkoittaa, että kun osake esim. kaupan, perinnön tai lahjan kautta on siirtynyt uudelle omistajalle ja edellinen omistaja on tehnyt yhtiöön pääomansijoituksen, niin vielä vuoden 2015 aikana ennen vuotta 2014 sijoitettua vapaata omaa pääomaa voi jakaa 1:1 osakkeen hankintamenoa vastaan, mutta vuoden 2016 puolella tehtynä varojenjako verotetaan osinkona.

Osakeyhtiöomistajalle muutoksella on suuri merkitys siksi, että osinko on yleensä osakeyhtiölle verovapaata, mutta varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voi useastakin syystä olla verollista ja lain sanamuodon mukaan valinnan näiden välillä tekee verovelvollinen päättämällä selvityksen esittämisestä varojen sijoituksesta.