17/10/2016

Merkittävä suunnanmuutos KVL 37/2016: kuntaliitoksen jälkeisessä sulautumisessa tappioiden vähennysoikeus säilyy

Verotuskäytännössä on kuntaliitoksien jälkeisissä osakeyhtiösulautumisissa katsottu, että sulautuvan osakeyhtiön tappioiden siirtyminen vastaanottavan yhtiön vähennettäväksi edellyttää, että vastaanottava yhtiö tai sen osakkeet omistava kunta on tappiovuoden alusta lähtien omistanut yli puolet sulautuneen yhtiön osakkeista. Näin ei yleensä ole katsottu tilanteen olevan. Keskusverolautakunnan tuore päätös laajentaa tappioiden vähentämismahdollisuutta olennaisesti.

KVL:037/2016

Antopäivä: 5.8.2016
Diaarinumero: A42/8210/2016

X:n kunta oli yhdistynyt 1.1.2016 kuntarakennelain 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti Y:n kaupunkiin. X:n kunta oli omistanut A Oy:stä 97 prosenttia vuodesta 2012 lähtien. A Oy:lle oli vahvistettu verotuksessa elinkeinotoiminnan tappioita vuosille 2012 ja 2014. A Oy:n oli tarkoitus sulautua EVL 52 a §:n mukaisesti Y:n kaupungin kokonaan omistamaan B Oy:öön.

Kun otettiin huomioon, että X:n kunnan yhdistyessä Y:n kaupunkiin, olivat kaikki X:n kunnalle oikeushenkilönä kuuluneet sitoumukset ja oikeudet siirtyneet yleisseuraantona Y:n kaupungille, ei A Oy:ssä katsottu kuntien yhdistymisen johdosta tapahtuneen TVL 122 §:n 1 momentissa tarkoitettua omistajanvaihdosta.

Edellä todetun perusteella ja kun kysymys oli kuntien yhdistymisestä, Y:n kaupungin katsottiin verotuksessa omistaneen A Oy:n osakkeet X:n kunnan saannosta lähtien. Näin ollen Y:n kaupungin kokonaan omistamalla B Oy:llä oli oikeus vähentää TVL 123 §:n 2 momentin estämättä A Oy:lle verovuosille 2012 ja 2014 vahvistetut elinkeinotoiminnan tappiot, jos A Oy sulautui B Oy:öön EVL 52 a §:n mukaisesti. Ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017.

Tuloverolaki 122 § 1 mom. ja 123 § 2 mom.

Lainvoimainen

« Ajankohtaista