27/1/2018

Käytännön tukea, varmistusta ja työvälineitä tietosuojan haltuunottoon

Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyi 25.5.2018. Se koskettaa käytännössä kaikkia organisaatioita ja yrityksiä. Korvausvelvollisuuden lisäksi tietosuoja-asetuksen vaatimusten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tietosuojaviranomaisten sanktioihin, kuten varoitukseen, sakkoon tai jopa tietojenkäsittelyn keskeyttämiseen.

TALVEA tarjoaa organisaation tarpeisiin räätälöidyn palvelun, joka auttaa organisaatiota täyttämään tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset. Liikkeelle päästään esimerkiksi tietosuojan nykytilan kartoituksella. Tietosuojasta vastuullisille tahoille luomme työvälineitä ja tuomme konkretiaa GDPR-projektin läpiviemiseksi ja tietosuojariskien hallintaan. Yhdistämällä projektiin kokemuksemme johtamisen, sisäisen valvonnan ja IT-toimintojen kehittämisestä sekä data-analytiikasta edistetään samalla myös tiedon hyödyntämistä johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

TALVEA tarjoaa tukea tietosuojaan liittyvien riskien hallintaan myös GDPR-asetuksen voimaantulon jälkeen olemalla tukena ja keskustelukumppanina johdolle ja tietosuojasta vastaaville säännöllisten ja kohdennettujen auditointien ja koulutusten kautta.

Lisätiedot GDPR-riskienhallintapalveluista

Susanna Piltonen, CISA, JHT, HT, KTM, FT
O5O 300 7011

etunimi.sukunimi(a)talvea.fi

Asiasanat: GDPR-projektin hallinta, hallinnollinen turvallisuus, käyttövaltuudet, IAM, tietosuoja-asetus GDPR, tekninen turvallisuus, tietoturva, toimittajien hallinta, sopimukset, kokonaisarkkitehtuuri, liiketoimintalähtöinen IT, lokitus, SIEM, osoitusvelvollisuus, privacy-by-default, IT-sec., tietokanta, sovelluskontrollit, IT:n sisäinen valvonta, riskienhallinta, audit trail, käyttöoikeudet, tietojärjestelmätarkastus, BI, liiketoiminta-arkkitehti, BA, muutosjohtaminen, johtoryhmän koulutus, käytännön koulutus, työvälineet, kokonaisnäkemys 360, ilman osaoptimointia, tietosuojavastaava DPO-, CIO-, CEO-tuki

« Ajankohtaista