16/2/2017

Johdon Luotsi IT-palvelut - Suuryritysten hyödyntämät liiketoiminta-arkkitehtipalvelut organisaatiosi saatavilla

TALVEAn uusi liiketoiminta-arkkitehtuuria edistävä Johdon Luotsi -tuoteperhe sai Valtioneuvoston kanslian 100 Hyvää Suomesta kilpailusta Suomi 100 -hyväksynnän 15.2.2017.

Palvelu tarjoaa johdolle kaivattua laajakatseista tukea digiajan mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Luotsi on tukenanne mm. IT:n sisäisessä valvonnassa ja EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksissa; esimerkiksi nämä vaatimukset Luotsi kääntää mahdollisuudeksi edistää tiedon hyödyntämistä organisaatiossa.

Luotsin ohjaava rooli on välittävä ja vaativa liiketoiminta-arkkitehdin rooli johdon ja IT:n välissä. Se auttaa näkemään kokonaisuuksia ja kokonaisarkkitehtuuria – eli toimimaan tulkkina liiketoimintalähtöisesti. Luotsi auttaa havaitsemaan niitä mahdollisuuksia, joita IT voi tarjota liiketoiminnalle, sekä ymmärtämään niitä vaatimuksia, joita IT toiminnalta, toimittajilta ja järjestelmiltä tulee edellyttää.

TALVEAn tiimillä on paljon kokemusta luotsauksen eri osa-alueilta aina suurimmista korkeakouluista moderniin konepaja-automatiikkaan ja IT-toimittajiin – myös ministeriö-, pk-yritys- ja pörssiyhtiötasolla, ja kansainvälisiä viitekehikoita hyödyntäen.

Mahdollisia osa-alueita liiketoimintalähtöiseen IT-luotsaukseen, mm.
-IT:n sisäinen valvonta
--tuki IT-toimittajien valvontaan,
--kypsyystasovaatimusten ja sopimusten läpikäynti
--sisäinen tarkastus, Fraud-tarkastukset
-tietotilinpäätös
-EU -tietosuoja-asetus
-muutosjohtamisen tuki hallittuun IT-hankkeiden käyttöönottovaiheeseen -vaatimustenhallinnan tuki – mitä edellyttää järjestelmiltä
-tuki IT-hankintoihin ja IT-projektien hallintaan
-tiedon hyödyntäminen ja data-analytiikka (mm. teollisuusautomaation virhelokien hyödyntäminen, varastot, ostot, verkkolaskut)
-tietojärjestelmätarkastukset
--hallinnollinen turvallisuus
--IT-governance
-taloushallinnon sovellusten käyttö ja kontrollit
-käyttövaltuustarkastukset

Luotsitoimeksiannoissa tukenanne ovat luonnollisesti myös TALVEAn vakuuttavat talousneuvonta-, vero- ja yritysjuridiikka- sekä tilintarkastustiimit.

Lisätietoja:

Jarmo Touru CISA, HM
CIO, liiketoiminta-arkkitehti

TALVEA Oy / johdon riskienhallintapalvelut - IT, sisäinen valvonta, data-analytiikka, tiedon hyödyntäminen,
P. 040 527 9000
etunimi.sukunimi(a)talvea.fi

Talous-, Laki-, Vero- ja Tilintarkastuspalvelut

www.talvea.fi


« Ajankohtaista